UPOZORNĚNÍ – aktuální situace Koronavirus Covid-19
(AKTUALIZACE 25.5.2020)

Vážení a milí zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši přízeň, kterou prokazujete naší cestovní kanceláři.
Dovolujeme si Vás tímto sdělením informovat o aktuální situaci při čerpání Vámi objednaných služeb.

Na základě Usnesení vlády o uvolňování opatření spojených se zamezením šíření koronaviru od 25. 5. 2020 si Vás dovolujeme informovat o aktuální situaci a zprostředkovat Vám všeobecně platné zásady pro provoz lázeňských zařízení.

Lázně zahájily svoji činnost pro lázeňské pobyty pacientů zdravotní pojišťoven.

Realizace komerčních lázeňských pobytů samoplátců, vč. wellness pobytů aj. programů byla, nebo bude zahájena v termínech, o kterých Vás rádi budeme operativně informovat (děkujeme za pochopení pro velmi operativní změny provozovatelů). V provozu jsou všechna léčebná zařízení, wellness centra, restaurace, kavárny atd., kde jsou všude uplatňována následující opatření:

 • Před přijetím k pobytu je všem klientům měřena teplota.
 • Každý klient musí při příjmu podepsat "Prohlášení", že si není vědom, že by se v uplynulých 14 dnech setkal s osobou, která byla nakažena nemocí COVID-19 a že bude dodržovat nařízení, usnesení a jiná opatření vlády a ministerstev ohledně nošení roušek, vyhýbání se společenskému kontaktu a dalších preventivních opatření atd.
 • Každý klient je povinen si desinfikovat ruce před vstupem do budov (zásobníky s desinfekcí jsou vhodně rozmístěny ve vstupu do budov).
 • Při pobytu ve vnitřních prostorách lázní je povinnost nosit ochranu obličeje, stejně jako na veřejných místech a ve veřejných prostorách (recepce, restaurace, jídelny, chodby, fitness, kavárny atd.) musejí být dodržována pravidla bezpečné vzdálenosti mezi personálem a hosty minimálně 2 metry. Nošení roušek klienty je povinné s výjimkou konzumace u stolu. Lázeňská zařízení mají vesměs pro své klienty ochranu obličeje k dispozici.
 • V jednotlivých restauracích a jídelnách může být omezen počet pacientů a klientů, aby byly zajištěny doporučené min. odstupy.
 • Bufetová forma stravy bude zachována se zavedením aktuálních hygienických opatření.
 • V případě projevu infekčního onemocnění jsou klienti povinni neprodleně informovat lázeňský zdravotnický personál či pracovníky recepcí.
 • Skupinové léčebné procedury se mohou konat za účasti max. 10 osob, včetně obsluhy.
 • Všeobecně platí zákaz vstupu veřejnosti do budov lázní. Návštěvy klientů jsou umožněny pouze ve venkovních prostorách, návštěvy na pokojích jsou zakázány.

Platby jsou upřednostňovány platebními kartami či mobilním telefonem.

Detailní informace k jednotlivým lázeňským zařízení, event. wellness-hotelům Vám sdělíme na vyžádání.

O možnosti vycestovat z ČR do zahraničních lázní Vás budeme informovat.

V případě, že jste nemohli čerpat zájezd/služby na základě nařízení vlády ČR, vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou pandemií (uzavření lázeňských zařízení, hotelů a wellness center, restaurací aj.), a to v období s termínem zahájení od 20.02. do 31.08.2020, předkládáme Vám možné varianty řešení:

a) bezplatné posunutí pobytu

- ve stejném ubytovacím zařízení v náhradním, s Vámi odsouhlaseném termínu
(V případě termínu v sezoně s vyšší cenou služeb může nastat nutnost doplatit rozdíl v ceně zájezdu. Některá ubytovací zařízení na těchto doplatcích netrvají.)

Pakliže Vám nevyhovuje v.u. varianta, dovolujeme si Vám navrhnout:

b) dohodu o narovnání

- Vámi zaplacená cena za původní zájezd / službu bude převedena na jakýkoliv jiný námi pořádaný zájezd či čerpání služby dle Vašeho výběru, za těchto podmínek:

 • za účelem čerpání nového zájezdu / služby Vám vystavíme poukázku
 • platnost poukázky je stanovena do 31. srpna 2021 (tedy příštího roku)
 • platnost poukázky se váže na subjekt, kde byla uzavřena smlouva o zájezdu/službě
 • poukázka je přenosná, tedy můžete ji darovat komukoliv jinému
 • tuto poukázku lze kombinovat s dalšími slevovými akcemi
 • pro novou smlouvu platí stornopodmínky dle našich Všeobecných obchodních podmínek
 • poukaz na zájezd je krytý pojištěním pro případ úpadku

Tím budou zcela vypořádána Vaše a naše práva z původní smlouvy o zájezdu / službě. K tomu bude třeba, abyste nám zaslali Váš písemný souhlas e-mailem.

Poukazy budou moci odmítnout:

 • senioři nad 65 let věku
 • zdravotně postižené osoby
 • těhotné ženy
 • lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • nezaměstnaní
 • osamělé samoživitelky a samoživitelé, aj.

V případě, že poukaz na zájezd / službu nebudete moci vyčerpat v ochranné době, tj. nejpozději do 31. 8. 2021, vrátíme Vám veškeré uhrazené platby za původní zájezd / službu nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Detailnější informace najdete přímo na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj


Současně Vás prosíme o pochopení pro možnou prodlevu v těchto dnech v našich reakcích, neboť po dobu karantény naše cestovní kancelář pracuje v omezeném režimu.

Věříme, že se nechcete připravit o krásné chvíle a prožitky lázeňských a wellness procedur.
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám hodně štěstí a zdraví.

Tým Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o.
Váš specialista na lázně a wellness
Praha, 25.5.2020

Newsletter
Pokud si přejete dostávat pravidelné zprávy o našich AKCÍCH a SLEVÁCH, zaregistrujte se prostřednictvím tohoto formuláře:
facebook sledujte nás na Facebooku
Zavolejte nám do cestovní kanceláře
+420 221 105 326-7   Po - Pá 8:30 - 17:00
Czech Holidays Incoming DE EN RU
člen ACK
©2015 Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o., Národní 28, 110 00 Praha 1
_ rezervační systém pro CK TravelSoft Incoming 3.0